تحقق ۱۰۸ درصدی وصولی نقدی عوارض در دو ماه نخست ۱۴۰۰

شهرداران آنلاین/محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پرداخت عوارض و نقش شهروندان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همکاری شهروندان در پرداخت عوارض در دو ماه نخست سال قابل‌تقدیر است. وی تحقق برنامه شهرداری قم در وصولی نقدی را در دو ماه نخست سال نتیجه همکاری همه همکاران، مدیران […]

شهرداران آنلاین/محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پرداخت عوارض و نقش شهروندان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همکاری شهروندان در پرداخت عوارض در دو ماه نخست سال قابل‌تقدیر است.

وی تحقق برنامه شهرداری قم در وصولی نقدی را در دو ماه نخست سال نتیجه همکاری همه همکاران، مدیران مناطق و رهنمودهای شهردار دانست و افزود: شاهد وصولی ۱۰۸ درصدی عوارض در این دو ماه بوده و امیدواریم تا پایان سال شاهد روند صعودی و تحقق کل برنامه پیش‌بینی‌شده باشیم.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم میزان تحقق وصولی خردادماه را نیز توضیح داد و بیان کرد: تا امروز بیش از ۸۰ درصد تحقق درآمد داشتیم و امیدواریم تا پایان خردادماه به تحقق ۱۰۰ درصدی برسیم.

وحیدنیا با بیان اینکه برای ارائه خدمات بهتر به مردم نیازمند همکاری همگان هستیم ابراز کرد: پرداخت عوارض گامی مهم در رونق شهرهاست، چراکه بهبود کیفیت اقدامات خدمات شهری، عمرانی، ترافیکی و … نیازمند همکاری مردم با پرداخت عوارض است.