تخریب و آزادسازی ۵ هزار مترمربع بافت‌ فرسوده شهری – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۳:۰۱