تخریب و جمع آوری میدان میوه و تره بار قدیم محله ایوانک در منطقه ۲

در پی افتتاح و راه اندازی میدان تره بار جدید محله ایوانک عوامل اجرایی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ نسبت به جمع آوری غرفه های تره بار قدیم اقدام نمودند.
print
تخریب و جمع آوری میدان میوه و تره بار قدیم محله ایوانک در منطقه 2

تخریب و جمع آوری میدان میوه و تره بار قدیم محله ایوانک در منطقه ۲

در پی افتتاح و راه اندازی میدان تره بار جدید محله ایوانک عوامل اجرایی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ نسبت به جمع آوری غرفه های تره بار قدیم اقدام نمودند.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: با توجه به درخواست های مکرر شهروندان محله ایوانک مبنی بر جمع آوری غرفه های مربوط به میدان میوه و تره بار قدیم آن محله نیروهای اجرایی فوریتهای ۱۳۷ منطقه به همراه عوامل اجرایی نواحی طی اقدامی جهادی نسبت به آزادسازی معبر و جمع آوری غرفه ها که بصورت کاملا نامنظم و با شکل ظاهری نامناسب در محل قرار گرفته بودند اقدام نمودند.