تذکر به تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی به دلیل اهمال در رسیدگی به پیامهای ۱۳۷

تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی به دلیل اهمال کاری و قصور در رسیدگی به درخواست های شهروندان مورد تذکر قرار گرفتند.
print
تذکر به  تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی به دلیل اهمال در رسیدگی به پیامهای 137

تذکر به تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی به دلیل اهمال در رسیدگی به پیامهای ۱۳۷

تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی به دلیل اهمال کاری و قصور در رسیدگی به درخواست های شهروندان مورد تذکر قرار گرفتند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اعلام این خبر گفت: با توجه به عدم رسیدگی مناسب به درخواست های شهروندان و اعلام نارضایتی ایشان و طی بررسی و بازدید میدانی  کارشناسان معاونت پیگیری و کنترل سامانه ، تعدادی از شهرداران و مدیران نواحی که در رسیدگی به پیامها اهمال نموده و باعث نارضایتی شده بودند در مرحله اول مورد تذکر قرار گرفتند.
رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با اشاره به این موضوع که رسیدگی به موقع و با کیفیت به درخواست های شهروندان از وظایف اصلی سامانه است افزود: با هرگونه سهل انگاری در رسیدگی به پیام های ۱۳۷ که منجر به نارضایتی شهروندان شود برخورد خواهد شد.