تذکر خزانه‌دار شورا به شهردار تهران

شهرداران آنلاین/خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عدم ارائه ساختار تشکیلاتی صندوق بازنشستگی شهرداری به شهردار تهران تذکر داد. به گزارش ایسنا، حسن رسولی در سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: پیرو تذکر اردیبهشت‌ ماه بنده مبنی بر تسریع در ارسال لایحه وظایف شرکت‌ها، شایسته می‌دانم با عنایت به تبصره سه لایحه […]

شهرداران آنلاین/خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره عدم ارائه ساختار تشکیلاتی صندوق بازنشستگی شهرداری به شهردار تهران تذکر داد.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی در سیصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: پیرو تذکر اردیبهشت‌ ماه بنده مبنی بر تسریع در ارسال لایحه وظایف شرکت‌ها، شایسته می‌دانم با عنایت به تبصره سه لایحه ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی که در آن مقرر شده ماهیت سازمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی تغییر و به زیر مجموعه معاونت مالی منتقل شود و اساسنامه جدید صندوق تهیه و به تصویب شورای شهر تهران برسد، تذکر بدهم.

وی افزود: در تبصره سوم ماده واحده اساسنامه ۱۹، سازمان شهرداری موظف شده است حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی به شورای شهر اقدام کند. براساس تبصره ده مصوبه ادغام دو معاونت مذکور شهرداری موظف بوده ساختار تشکیلاتی جدید این دو حوزه را طی یک ماه به تصویب شورای اداری و سپس به شورای شهر تهران برساند که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: شهردار طبق ماده ۴ آیین نامه شهرداری باید به وظایف خود ادامه دهند. همچنین با عنایت به تبصره سه ماده واحده لایحه ادغام مذکور که در اسفند ۹۹ به تصویب شورا رسیده است، وقف تبصره ذیل ماده واحده مصوبه اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها، شهرداری موظف بوده که طی مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور، اساسنامه هر کدام از شرکت‌های تابعه شهرداری را منطبق بر مفاد مصوبه مورد بررسی و بازنگری قرار داده و جهت طی مراحل قانونی به شورای شهر تقدیم کند. از آنجا که تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیامده است به فوریت نسبت به انجام تکلیف قانونی خویش اقدام کنند.