تذکر رسولی به تاخیر شهرداری در ارسال اساسنامه صندوق بازنشستگی

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، حسن رسولی در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: پیرو تذکر مورخ ۱۲/‌۰۲/‌۱۴۰۰‬ مبنی بر تسریع در ارسال لایحه وظایف شرکت‌ها بر اساس اساسنامه مصوب و تاکید مجدد بر آن تذکر، شایسته میدانم با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، حسن رسولی در جلسه صبح امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: پیرو تذکر مورخ ۱۲/‌۰۲/‌۱۴۰۰‬ مبنی بر تسریع در ارسال لایحه وظایف شرکت‌ها بر اساس اساسنامه مصوب و تاکید مجدد بر آن تذکر، شایسته میدانم با عنایت به تبصره ۳ ماده واحده لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی، که در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۹۹ به تصویب شورای شهر رسیده و در آن مقرر گردیده، ماهیت سازمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی تغییر و به ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منتقل شود و اساسنامه جدید صندوق تهیه و به تصویب شورای شهر برسد.

وی ادامه داد: در تبصره سوم ماده واحده مصوبه اساسنامه‌های ۱۹ سازمان، شهرداری موظف شده است حداکثر تا ۳۱/‌۰۲/‌۱۴۰۰‬ نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی به شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اظهار داشت: همچنین طبق تبصره دهم مصوبه ادغام دو معاونت ذکر شده، شهرداری موظف بوده ساختار تشکیلاتی جدید این دو حوزه را ظرف مدت یک ماه به تصویب شورای اداری و سپس شورای اسلامی شهر تهران برساند، لیکن تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رسولی ادامه داد: با عنایت به موارد بیان شده، از شهردار تهران می‌خواهم نسبت به تهیه و ارسال لایحه اساسنامه صندوق بازنشستگی و ساختار تشکیلاتی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام نمایند تا ادامه فعالیت صندوق بازنشستگی با مشکل قانونی روبرو نگردد و ساختار طبق ماده ۴ آیین نامه استخدامی سیر مراحل قانونی خود را طی کند.

رسولی در ادامه سخنان خود گفت: همچنین در اجرای مفاد تبصره ذیل ماده واحده مصوبه اساسنامه نمونه سازمان‌ها و شرکت‌ها به شماره ۲۶۹۳ مورخ ۱۰/‌۰۸/‌۱۳۹۹‬ شهرداری موظف بوده است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره مذکور، اساسنامه هر کدام از شرکت‌های تابعه شهرداری را منطبق بر مفاد مصوبه مورد بررسی و بازنگری قرار داده و جهت طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تقدیم کند. از آنجا که تاکنون در این خصوص اقدامی به عمل نیامده است به آقای شهردار تذکر می‌دهم به فوریت نسبت به تکلیف قانونی خویش اقدام کند.