تذکر نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری

شهرداران آنلاین/ به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در جلسه صبح امروز شورای شهر پس از سخنان علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: در گذشته علی‌الحساب ۷۰ درصد به پیمانکاران برای پرداخت حقوق کارگران شهرداری داده می‌شد اما در حال حاضر این رویه تغییر کرده و بودجه به پیمان کاران پس از تاییدیه نهایی پرداخت می‌شود […]

شهرداران آنلاین/ به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در جلسه صبح امروز شورای شهر پس از سخنان علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: در گذشته علی‌الحساب ۷۰ درصد به پیمانکاران برای پرداخت حقوق کارگران شهرداری داده می‌شد اما در حال حاضر این رویه تغییر کرده و بودجه به پیمان کاران پس از تاییدیه نهایی پرداخت می‌شود که این هنر موجب تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری شده است.

وی افزود: لذا از شهرداری می‌خواهم در این زمینه اقدام کند تا حقوق کارگران شهرداری به تأخیر نیفتد.