ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت میدان نام آوران خوانسار

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، عملیات لکه گیری و ترمیم ترانشه آسفالت معابر سطح شهر(میدان نام آوران ) اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، عملیات لکه گیری و ترمیم ترانشه آسفالت معابر سطح شهر(میدان نام آوران ) اجرا شد.