ترمیم ترانشه و لکه گیری معابر شهر خوانسار

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، عملیات لکه گیری و ترمیم ترانشه آسفالت معابر سطح شهر در میدان عسل و همچنین بلوار آیت‌الله علوی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، عملیات لکه گیری و ترمیم ترانشه آسفالت معابر سطح شهر در میدان عسل و همچنین بلوار آیت‌الله علوی اجرا شد.