تشکیل و سازماندهی تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری

شهرداران آنلاین/معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تشکیل و سازماندهی تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری بر پایه الگوهای بین‌المللی (اینساراگ) خبر داد. حیدر کلهری با اعلام این خبر افزود: تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری بر پایه الگوهای بین‌المللی (اینساراگ) با هدف استفاده از توانمندی‌های شهروندی […]

شهرداران آنلاین/معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تشکیل و سازماندهی تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری بر پایه الگوهای بین‌المللی (اینساراگ) خبر داد.

حیدر کلهری با اعلام این خبر افزود: تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری بر پایه الگوهای بین‌المللی (اینساراگ) با هدف استفاده از توانمندی‌های شهروندی و اعضای خانواده بزرگ خانه های دوام و ایمنی و بهره گیری از ظرفیت نیروهای مستعد و علاقمند در سطح مناطق بیست و دو گانه تهران تشکیل می شود.

حیدر کلهری عنوان کرد: در همین راستا از تمامی علاقمندان (مرحله اول فقط آقایان) دعوت بعمل می‌آید تا با مراجعه به ستادهای مدیریت بحران مناطق در این طرح ثبت نام نمایند.

کلهری با اشاره به تشکیل دو تیم جستجو و نجات سنگین شهری (اینساراگ) متشکل از نیروهای آتش نشانی ، هلال احمر و سازمان مدیریت بحران تهران و برگزاری آموزش های ویژه افزود: بر همین اساس طرح تشکیل تیم‌های سبک جستجو و نجات شهری نیز در دستور کار سازمان مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت.