تصویب اصلاح مصوبه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در شورای شهر

شهرداران آنلاین/اعضای شورای شهر تهران با اصلاح کلیات مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات یک‌بار مصرف پلاستیکی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در سیصد و سومین جلسه این شورا ادامه بررسی «اصلاح مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات […]

شهرداران آنلاین/اعضای شورای شهر تهران با اصلاح کلیات مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات یک‌بار مصرف پلاستیکی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در سیصد و سومین جلسه این شورا ادامه بررسی «اصلاح مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و محصولات یک‌بار مصرف پلاستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پلاستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران» در دستور کار خود داشتند که در هیمن راستا سید آرش حسینی میلانی و ناهید خداکرمی پیشنهاد دادند با توجه به اینکه کلیه واحدهای شهرداری ملزم به کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی شدند، کمیته مربوطه گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف شهرداری دریافت و در قالب شاخص‌های محیط زیستی تنظیم و در ارزشیابی سالانه عملکرد واحدها مدنظر قرار گیرد.

در نهایت اعضای شورا این پیشنهاد با ١۵ رای موافق به تصویب رساندند.

در ادامه هم کلیات این لایحه با تغییرات اعمال شده با ١٧ رای موافق به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.