تعریض بلوار امام رضا(ع)

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد  بلوار امام رضا(ع) یکی از شاهراه های اصلی در شهر ملارد میباشد و زمانی قسمتی از جاده ترانزیتی و پر حادثه محسوب میشد که در سالهای اخیر جهت امنیت تردد اقدامات بسیاری از طرف شهرداری ملارد در این بلوار انجام شده است و بر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد  بلوار امام رضا(ع) یکی از شاهراه های اصلی در شهر ملارد میباشد و زمانی قسمتی از جاده ترانزیتی و پر حادثه محسوب میشد که در سالهای اخیر جهت امنیت تردد اقدامات بسیاری از طرف شهرداری ملارد در این بلوار انجام شده است و بر همین اساس مبحث ترافیک ، امنیت و سهولت تردد در این جاده برای شهرداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در همین راستا  معاونت امور زیربنایی و ترافیکی اقدام به تعریض این جاده حد فاصل تقاطع خیابان آیت الله رفسنجانی تا پلیس راه در فاز اول نموده است که تا کنون تعداد ۱۶۰ کامیون مخلوط ریزی و سپس عملیات زیر سازی شامل تسطیح ، آب پاشی و غلطک زنی آن انجام و در حال آماده سازی جهت روکش آسفالت میباشد.