تعویض کنتورهای معیوب در برق هرمزگان ، حرکت در راستای هوشمند سازی شبکه برق

نشست بررسی عملکرد گروه‌های تعویض کنتور و راهکارهای چگونگی تعویض کنتورهای معیوب با حضور مهندس حمید ساعد پناه قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان ، این نشست با حضور ، مهندس افسای و مدیران برق نواحی […]

نشست بررسی عملکرد گروه‌های تعویض کنتور و راهکارهای چگونگی تعویض کنتورهای معیوب با حضور مهندس حمید ساعد پناه قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان هرمزگان ، این نشست با حضور ، مهندس افسای و مدیران برق نواحی چهارگانه بندرعباس به میزبانی برق ناحیه یک بندرعباس برگزار شد.

حمید ساعد پناه قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در این نشست اظهار داشت : با توجه به اینکه کنتورهای هوشمند یکی از نیازهای اعمال برنامه های مدیریت بار است بنابراین هرگونه تحول در چگونگی مصرف انرژی مستلزم لوازم اندازه گیری چند تعرفه ای است که کنتورهای هوشمند این نقش مهم را به خوبی ایفا می کنند.

ساعد پناه در ادامه اذعان داشت : نصب این کنتورها برپایه گزارش، طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) یکی از پروژه های ملی و مهم صنعت برق بشمار می اید که به عنوان اولین و زیربنایی ترین حرکت در زمینه هوشمندسازی سیستم قدرت قلمداد می شود.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در ادامه ازاهداف تعویض کنتورهای هوشمند معیوب برای انشعابات غیر دیماندی با اولویت مشترکان بخش کشاورزی در طرح های مدیریت مصرف خبر داد و گفت: اهداف این طرح ملی بالا بردن بهره وری ،کاهش تلفات انرژی و فراهم کردن زیرساخت مناسب جهت مدیریت بار و مدیریت مصرف مشترکان برق و قرائت از راه دور است که می تواند تاثیر بسزایی بویژه در زمان پیک و اوج مصرف داشته باشد.

ساعد پناه در ادامه به مزایای طرح تعویض کنتورهای معیوب اشاره کرد و افزود: کاهش تلفات در شبکه های توزیع ، تشویق مشترکین به کاهش مصرف ، مدیریت مصرف از طریق کاهش دیماند ، قطع برق مشترکین پرمصرف در شرایط های خاص شبکه های توزیع ، قرائت از راه دور کنتور، از دیگر مزایای این طرح است.