تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال ۱۴۰۱

در اجرای مفاد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال ۱۴۰۱به شرح زیر اعلام عمومی می گردد.

تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 1401

در اجرای مفاد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال ۱۴۰۱به شرح زیر اعلام عمومی می گردد.

در اجرای مفاد تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده بدینوسیله مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام عمومی می گردد.

۱٫ مصوبه شماره ۳۷۴۸/۰۰/۲۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰در خصوص ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی سال ۱۴۰۱، تراکم ساختمانی در طبقات و ضریب R در محاسبات ارزش افزوده تجاری.  

۲٫ مصوبه شماره ۳۷۲۶/۰۰/۲۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص عوارض پذیره ساختمانی برای کاربری های غیر مسکونی

۳٫ مصوبه شماره ۳۷۲۹/۰۰/۲۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه فعالین نظام صنفی و قوانین خاص

۴٫ مصوبه شماره ۳۷۲۸/۰۰/۲۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد.

 

– جهت مشاهده مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان اینجا را کلیک نمایید.

کد محتوا ۴۴۳۱۰

برچسب ها