تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه ۱۱ به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷

در پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از شهروندان مشارکت جو منطقه۱۱ تقدیر شد.
print
تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه 11 به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه137

تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه ۱۱ به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷

در پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از شهروندان مشارکت جو منطقه۱۱ تقدیر شد.

به گزارش سامانه۱۳۷ شهرداری منطقه۱۱ : با حضور حاج اسماعیل رئیس سامانه۱۳۷ و کارشناسان این سامانه از دونفر شهروند مشارکت جو در حوزه مدیریت شهری تقدیر و تشکر بعمل آمد.در پایان هدایایی به رسم یادبود به این دو شهروند تقدیم گردید.