تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه۶ به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷

به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه ۱۳۷ در دفتر سامانه۱۳۷ منطقه ۶ از شهروندان مشارکت جو قدردانی و تشکر گردید. 
print
تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه6 به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه137

تقدیر از شهروندان مشارکت جو منطقه۶ به مناسبت پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷

به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه ۱۳۷ در دفتر سامانه۱۳۷ منطقه ۶ از شهروندان مشارکت جو قدردانی و تشکر گردید. 

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه۶: به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ جهت تقدیر و قدردانی به منظور افزایش بیش از پیش مشارکت شهروندان عزیز منطقه ضمن دعوت از دو نفر از شهروندان مشارکت جو نسبت به اهدا جوایز و لوح تقدیر توسط مرتضی جعفری مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶  اقدام گردید.