تقدیر از کارگران نمونه شهرداری شاهین شهر

شهرداران آنلاین/با حضور شهردار و برخی از معاونان و مدیران شهرداری شاهین شهر از کارگران نمونه شهرداری تقدیر به عمل آمد. احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر در این مراسم گفت: کار و تلاش در فرهنگ بشری به عنوان جوهره‌ اصلیِ و مایه‌ قوام زندگی بشر ، عامل سعادت و رستگاری حیات دنیوی و اخروی […]

شهرداران آنلاین/با حضور شهردار و برخی از معاونان و مدیران شهرداری شاهین شهر از کارگران نمونه شهرداری تقدیر به عمل آمد.

احمدرضا پری تبار شهردار شاهین شهر در این مراسم گفت: کار و تلاش در فرهنگ بشری به عنوان جوهره‌ اصلیِ و مایه‌ قوام زندگی بشر ، عامل سعادت و رستگاری حیات دنیوی و اخروی و یک امر مقدس همواره مورد تکریم و احترام بوده تا آنجا که دین مبین اسلام قداست کار و مجاهدت را تا مرتبه اعلای شهادت و جهاد در راه خدا اعتلا بخشیده است.

وی در ادامه از زحمات و تلاش های صادقانه و بی منت همه کارگران شهرداری تشکر نمود و افزود: کار و تلاش تک تک شما کارگران خدوم و تلاشگر در کسب رضایتمندی شهروندان نقش بسزایی داشته و به کمک بازوان توانمندتان است که می توان به اهداف مدنظر شهرداری نائل آمد .

گفتنی است در این مراسم از کارگران نمونه شهرداری شاهین شهر با لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.