تقدیر معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از کارکنان سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران: سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به عنوان درگاه ارتباطی بین شهروندان و مدیران مجموعه شهرداری نقش بسزایی در تحقق مطالبات موجه مردم دارند.
print
تقدیر معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از کارکنان سامانه مدیریت شهری 137

تقدیر معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از کارکنان سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران: سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به عنوان درگاه ارتباطی بین شهروندان و مدیران مجموعه شهرداری نقش بسزایی در تحقق مطالبات موجه مردم دارند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷:یزدانی ضمن تقدیر و تشکراز همکاران شاغل در سامانه۱۳۷ گفت: معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همواره از ظرفیت موجود در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ برای شناخت بهتر و سریع تر مطالبات و درخواست های شهروندان در سطح مناطق ۲۲ گانه در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی استفاده می نماید.

وی عنوان کرد: ارائه گزارشات تحلیلی و توصیفی موردی و دوره ای از سوی سامانه ها نقش قابل توجه و مثمر ثمری در آگاهی دادن به مدیران شهری و برنامه ریزی و تصمیم گیری ایشان در راستای خواسته های شهروندان دارد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در ادامه از تلاش های مستمر همکاران شاغل در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ تقدیر و تشکر کرد و افزود: امید است سامانه های مذکور در ایجاد بسترهای لازم برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان همواره موفق و منصور باشند.