تقویت برنامه های فرهنگی در دارالمومنین تهران / افتتاح بزرگترین شهربازی پایتخت در منطقه ۱۴

با توجه به بافت فرهنگی منطقه ۱۴ برنامه های فرهنگی در این منطقه به عنوان دارالمومنین تهران تقویت میشود. حسن عبدی سرپرست روابط‌ عمومی منطقه ۱۴ شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: استفاده از ظرفیت دانش بنیانها در خدمات دهی از جمله استفاده از نانو […]

با توجه به بافت فرهنگی منطقه ۱۴ برنامه های فرهنگی در این منطقه به عنوان دارالمومنین تهران تقویت میشود.

حسن عبدی سرپرست روابط‌ عمومی منطقه ۱۴ شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: استفاده از ظرفیت دانش بنیانها در خدمات دهی از جمله استفاده از نانو برای شستشوی مخازن و آبیاری هوشمند بوستانها مورد تاکید مدیران شهرداری منطقه ۱۴ تهران است.

وی در باره دیگر اقدامات شهرداری منطقه ۱۴  گفت: بعد از ۵ سال پارک بسیج اورهال شد و تا یک ماه آینده بزرگترین شهربازی پایتخت با حضور مدیران ارشد شهرداری افتتاح خواهد شد.

سرپرست روابط‌ عمومی منطقه ۱۴ شهرداری تهران گفت: ایمنی بازار گل محلاتی از چالش های منطقه است که در همین خصوص برای اختصاص برجهای دو قلوی منطقه ۱۴ به منظور استقرار بازارگل در یکی از برجها و استقرار سایر اصناف در برج دیگر طرحی آماده شده است.

وی در پایان از معرفی کتاب فرصت های سرمایه گذاری در نمایشگاه خبر داد و گفت: در صدد هستیم آبیاری تمام بوستانهای منطقه ۱۴ را هوشمند کنیم.

منبع خبر