تمامی نیروهای مراکز معاینه فنی واکسینه شدند

شهرداران آنلاین/به گزارش ایسنا، حسین مقدم درباره وضعیت واکسیناسیون نیروهای مراکز معاینه فنی، توضیح داد: با پیگیری‌های آقای مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ۱۹ مرداد  تمامی پرسنل اداری، ستادی و اجرایی در مراکز و ستاد معاینه فنی دز نخست واکسن را دریافت کردند. به گفته او؛ نیروهای اجرایی و اداری ستاد […]

شهرداران آنلاین/به گزارش ایسنا، حسین مقدم درباره وضعیت واکسیناسیون نیروهای مراکز معاینه فنی، توضیح داد: با پیگیری‌های آقای مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ۱۹ مرداد  تمامی پرسنل اداری، ستادی و اجرایی در مراکز و ستاد معاینه فنی دز نخست واکسن را دریافت کردند.

به گفته او؛ نیروهای اجرایی و اداری ستاد مراکز معاینه فنی در هفته جاری برای دریافت دز دوم واکسن آماده می‌شوند و به احتمال زیاد واکسیناسیون در همین هفته انجام خواهد شد.

مقدم تعداد مراجعه کنندگان مراکز معاینه فنی شهر تهران را روزانه ۷۰۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: برهمین اساس با پیگیری‌های معاون شهردار سابق تهران، نیروهای معاینه فنی در اولویت تزریق واکسن قرار گرفتند.

بر اساس گزارش سایت شهر، به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران؛ حدود ۱۹۰ نفر در مراکز معاینه فنی متعلق به شهرداری تهران حضور دارند که تمامی این افراد واکسن خود را تزریق کرده‌اند.