توانمندسازی شهرهای کوچک و روستاها به تعدیل روند مهاجرت کمک می کند – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۲۸:۱۵