توزیع بیش از ۶۰۰ هزاربوته گل فصلی تابستانه در فضاهای سبز شهر بابل

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضا ی سبز شهری: شهرداری بابل نظر به ایجاد طراوت و شادابی شهر و تاثیر مطلوب آن بر جامعه همزمان با روزهای پایانی فصل بهار و آغاز تابستان کاشت گونه‌ها ی مختلف گل تابستان همتناسب با فصل گرم در سطح شهر آغاز شد. وی افزود براین اساس برنامه ریزی تولید از ماههای گذشته درنهالستان آغاز و همزمان از نیمه خرداد ماه توزیع بیش از ۶۰۰ هزار بوته گل تابستانه برا ی استفاده در فضاها ی سبز شهر ی در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضا ی سبز شهری:

شهرداری بابل نظر به ایجاد طراوت و شادابی شهر و تاثیر مطلوب آن بر جامعه همزمان با روزهای پایانی فصل بهار و آغاز تابستان کاشت گونه‌ها ی مختلف گل تابستان همتناسب با فصل گرم در سطح شهر آغاز شد.

وی افزود براین اساس برنامه ریزی تولید از ماههای گذشته درنهالستان آغاز و همزمان از نیمه خرداد ماه توزیع بیش از ۶۰۰ هزار بوته گل تابستانه برا ی استفاده در فضاها ی سبز شهر ی در حال انجام است .

سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهردار ی بابل با اشاره به تنوع مطلوب گلهای تولیدی بیان کرد ، گلهای جعفری، ناز،پریوش،مینا،سلوی، ابری،کوکب،مارگریت،کروپسیس،آهار،فلفل از جمله گلهای تابستانه توزیع شده برای تابستان امسال مجموعه شهری بابل می باشد.