توزیع ماسک بین کارکنان شهرداری منطقه پنج اهواز

شهرداران آنلاین/ به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز  سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه در این خصوص گفت: با توجه به شیوع و گسترش موج دوم بیماری کرونا و به منظور پیشگیری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ساختمان اداری شامل، دستگیره ها، نرده ها و پله ها، ضد عفونی و همچنین ماسک بین کارکنان توزیع شد. […]

شهرداران آنلاین/ به گزارش اداره ارتباطات منطقه پنج شهرداری اهواز  سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه در این خصوص گفت: با توجه به شیوع و گسترش موج دوم بیماری کرونا و به منظور پیشگیری و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ساختمان اداری شامل، دستگیره ها، نرده ها و پله ها، ضد عفونی و همچنین ماسک بین کارکنان توزیع شد.

وی افزود: تمامی تلاش مدیریت شهرداری منطقه از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا بر این اساس بوده که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در منطقه اقدام نماید و در این راستا امکانات لازم جهت ضدعفونی و رعایت نکات بهداشتی محل های حضور مراجعه کنندگان و کارکنان را فراهم نموده است.