توزیع ماسک میان پرسنل ستادی شهرداری منطقه ۸

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۸ اهواز ، در جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا این منطقه اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در میان پرسنل ستادی کرد. قنواتی اظهار داشته برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت های خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم : نخست ضدعفونی کردن ساختمان های […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۸ اهواز ، در جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا این منطقه اقدام به توزیع ماسک بهداشتی در میان پرسنل ستادی کرد.

قنواتی اظهار داشته برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت های خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم : نخست ضدعفونی کردن ساختمان های اداری منطقه ۸شامل ضدعفونی کردن مرتب دستگیره دربها با استفاده از الکل ، توزیع ماسک میان ارباب رجوع و رعایت بهداشت فردی و فاصله اجتماعی