توزیع ماسک و الکل بین پرسنل سازمان آتش نشانی اهواز

شهرداران آنلاین/ماسک و الکل بین پرسنل اداری و عملیاتی ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز توزیع شد. به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، با پیگیری رییس سازمان و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا ماسک و الکل بین پرسنل اداری و […]

شهرداران آنلاین/ماسک و الکل بین پرسنل اداری و عملیاتی ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز توزیع شد.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، با پیگیری رییس سازمان و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا ماسک و الکل بین پرسنل اداری و عملیاتی ایستگاههای سازمان توزیع شد.
ابراهیم قنبری اظهارکرد؛ آتش نشانان به علت انجام عملیاتهای مختلف اطفا حریق و امداد و نجات و ارتباط مستقیم با شهروندان بالاخص در حوادث امدادی ضروری است دستورالعمل های بهداشتی را جهت پیشگیری از ویروس کرونا رعایت کنند.