تولید روزانه ۱۵ تن پسماند بیمارستانی و پزشکی در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی شهر اصفهان واقع در شرق اصفهان بر ضرورت تعیین وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و اتخاذ راهکاری ایمن و علمی برای دفع این پسماندها تأکید کرد.

تولید روزانه ۱۵ تن پسماند بیمارستانی و پزشکی در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی شهر اصفهان واقع در شرق اصفهان بر ضرورت تعیین وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و اتخاذ راهکاری ایمن و علمی برای دفع این پسماندها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در جریان بازدید از لندفیل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی شهر اصفهان واقع در شرق اصفهان بر ضرورت تعیین وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و اتخاذ راهکاری ایمن و علمی برای دفع این پسماندها تأکید کرد.

 غلامرضا ساکتی تصریح کرد: روزانه حدود ۱۵ تن پسماند بیمارستانی و پزشکی در شهر اصفهان تولید می‌شود که تا کنون در لندفیل شرق اصفهان به صورت ایمن دفن شده است اما در حال حاضر و با تکمیل شدن ظرفیت این لندفیل، ضرورت اتخاذ راهکار مناسب برای مدیریت استاندارد این پسماندها بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق با قانون، مدیریت پسماندهای بیمارستانی که در گروه پسماندهای ویژه قرار می‌گیرند بر عهده تولید کننده است، افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بنا بر مسئولیت اجتماعی خود، نهایت همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی داشته و در زمینه مدیریت این پسماندها همه توان و امکانات خود را بسیج کرده است.

ساکتی با بیان اینکه در حال حاضر گنجایش این لندفیل تکمیل شده، بیان کرد: با آن که به طور ذاتی سازمان مدیریت پسماند در جهت مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی وظیفه‌ای ندارد و قانون صراحتاً مدیریت این گونه پسماندها را بر عهده تولیدکننده قرار داده است، اما این سازمان پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده که نتیجه این مطالعات، ۲ راهکار شامل احداث پسماندسوز بیمارستانی و یا لندفیل ایمن و بهداشتی برای این نوع پسماندهاست.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم همکاری میان بخشی در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پزشکی، اضافه کرد: احداث پسماندسوز بیمارستانی نیازمند اعتبار بالایی است، اما در صورت ورود دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برای احداث این پروژه، سازمان مدیریت پسماند نیز نهایت همکاری را خواهد داشت اما در صورت عدم احداث زباله سوز، لازم است در حداقل زمان ممکن نسبت به احداث لندفیل استاندارد پزشکی اقدام شود و هزینه‌های احداث، مدیریت و نگهداری آن از تولید کنندگان این پسماندها اخذ شود.

کد محتوا ۴۱۵۸۰