تکمیل عملیات احداث آشیانه ماشین آلات شهرداری

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری، «سیدمحسن حسینی» در تکمیل این خبر اظهار کرد: احداث آشیانه ماشین آلات شهرداری به مساحت هزار مترمربع از سال ۱۳۹۷ در قطعه زمینی واقع در ضلع شمال شرقی میدان شهرداری (ورودی محلات از سمت خمین) و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.   […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی شهرداری، «سیدمحسن حسینی» در تکمیل این خبر اظهار کرد: احداث آشیانه ماشین آلات شهرداری به مساحت هزار مترمربع از سال ۱۳۹۷ در قطعه زمینی واقع در ضلع شمال شرقی میدان شهرداری (ورودی محلات از سمت خمین) و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.
 
وی خاطرنشان ساخت: طی ماه های گذشته و با اتمام عملیات مربوط به تکمیل سوله و زمین جدید موتوری، در نهایت از ابتدای هفته جاری آشیانه ماشین آلات شهرداری به زمین واقع در ضلع شمال شرقی میدان شهرداری منتقل شد.