ثبت درخواست شهروندان در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: با توجه به راه اندازی نرم افزار تلفن همراه دوچرخه و اهمیت دادن مدیریت شهری به توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در تهران ، شهروندان می توانند درخواست های خود را در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری با سامانه ۱۳۷ مطرح نمایند.
print
ثبت درخواست شهروندان در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری در سامانه مدیریت شهری 137

ثبت درخواست شهروندان در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: با توجه به راه اندازی نرم افزار تلفن همراه دوچرخه و اهمیت دادن مدیریت شهری به توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در تهران ، شهروندان می توانند درخواست های خود را در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری با سامانه ۱۳۷ مطرح نمایند.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اعلام این خبر گفت: با توجه به فعالیت هایی که در سال های اخیر برای فرهنگسازی در زمینه تغییر الگو در حمل و نقل و ترغیب شهروندان به کاهش استفاده از خودرو شخصی و استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و در راستای تحقق شعار ” تهران شهری برای همه ” ، سامانه ۱۳۷ نیز در همین خصوص  از  ظرفیتهای خود در این زمینه استفاده کرده و امکان ثبت درخواست شهروندان در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری را از طریق تماس با ۱۳۷ مهیا نموده است.
وی عنوان کرد:با راه اندازی نرم افزار تلفن همراه دوچرخه و با توجه به اینکه در بیشتر مناطق شهرداری تهران شاهد ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در معابر ، پیاده راه ها و بوستان ها هستیم ، سامانه ۱۳۷ این امکان را برای شهروندان بوجود آورده تا درخواستهای خود را در خصوص موضوعات مربوط به مسیرهای دوچرخه سواری با ۱۳۷جهت اقدام اعلام نمایند.