ثبت نام  ١٧٠ نفر فقط در دو روز

شهرداران آنلاین/   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، این کارگاه برای نخستین بار با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان و دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه در روزهای ٢٢ و ٢٣ خرداد برگزار می‌شود و موضوعاتی از قبیل دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه، دیپلماسی شهری و مبانی، اصول و […]

شهرداران آنلاین/
 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، این کارگاه برای نخستین بار با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان و دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه در روزهای ٢٢ و ٢٣ خرداد برگزار می‌شود و موضوعاتی از قبیل دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه، دیپلماسی شهری و مبانی، اصول و فنون مذاکرات بین‌المللی در سرفصل آموزش آن قرار دارد.

اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان از زمستان ٩٩، بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان در حوزه تعاملات بین‌المللی و تقویت ارتباطات اصفهان با دیگر شهرهای جهان را تحت ابتکار «شهروند دیپلمات» در دستور کار خود قرار داده است و اکنون علاوه بر آن، آموزش به شهروندان فعال و کنشگر در این حوزه را در قالب برگزاری کارگاه‌های تخصصی  در دستور کار خود قرار داده است.