ثبت ۱۴۸۱ درخواست در سامانه ۱۳۷ با موضوع آبگرفتگی طی سه روز گذشته

از روزجمعه ۳۰ آبان تا روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۸۱ درخواست شهروندان با موضوع آبگرفتگی در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ثبت شده است.
print
ثبت 1481 درخواست در سامانه 137 با موضوع آبگرفتگی طی سه روز گذشته

ثبت ۱۴۸۱ درخواست در سامانه ۱۳۷ با موضوع آبگرفتگی طی سه روز گذشته

از روزجمعه ۳۰ آبان تا روز یکشنبه دوم آذر ماه ۱۴۸۱ درخواست شهروندان با موضوع آبگرفتگی در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ثبت شده است.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: با توجه به بارش نزولات آسمانی در کلان شهر تهران طی سه روز گذشته و درخواست های ثبت شده دراین خصوص مناطق ۱۲ ، ۱ و ۱۵  به ترتیب بیشترین سهم درخواست ها را در موضوع آبگرفتگی به خود اختصاص داده اند و مناطق ۱۳ ، ۲۱ و ۲۰ دارای کمترین درخواست ثبت شده بوده اند.
شایان ذکر است از این تعداد درخواست ثبت شده ۱۳۹۷ درخواست انجام شده و ۸۴ درخواست در حال رسیدگی و انجام می باشد.
بنابراین گزارش بیشترین علت آبگرفتگی در بارندگی اخیر از نگاه شهروندان تخلیه زباله در انهار بوده است.