جابجایی زندان مرکزی مشهد نیازمند بررسی مشاور مجرب است

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص جابه جایی زندان مرکزی مشهد، اظهار کرد: در حال حاضر زیرساخت های بزرگی که در زندان فعلی وجود دارد، تملک زمین، اعتبارات و جابه جایی آن باید به صورت برد_برد انجام شود تا مدیریت زندان های کشور به این امر راغب شود […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد در خصوص جابه جایی زندان مرکزی مشهد، اظهار کرد: در حال حاضر زیرساخت های بزرگی که در زندان فعلی وجود دارد، تملک زمین، اعتبارات و جابه جایی آن باید به صورت برد_برد انجام شود تا مدیریت زندان های کشور به این امر راغب شود که با تغییر کاربری مقدار درآمدی حاصل می شود و با درآمد حاصل شده زمین، تملک و زندان دیگری با استانداردهای لازم بنا شود.

وی ادامه داد: این توافق نیازمند آن است که مشاوری بر این موضوع فعالیت کند تا بتواند تمامی نکات اقتصادی و درآمدزایی موضوع جابجایی زندان مرکزی مشهد را به خوبی بررسی کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: مکان سنجی احداث زندان جدید نیز باید توسط مشاوران مجرب صورت گیرد تا مکان جدید با الگوهای لازم ساخت زندان انطباق داشته باشد.

حسین نژاد تصریح کرد: این اقدام نیازمند حرکت دوسویه بین اداره زندان های استان و مدیریت کلان شهرداری دارد. در این رابطه در گذشته صحبت هایی بین منطقه و زندان مرکزی صورت گرفته است و بنابراین بوده که در این مکان اتفاقاتی رقم زده شود، اما نتیجه به معاونت شهرسازی ابلاغ نشده تا در مورد آن تصمیم جامع و کاملی اتخاذ کنیم.