جابه‌جایی روزانه۳۳۰۰۰مسافر توسط ناوگان اتوبوس درون شهری کرمانشاه

شهرداران آنلاین/غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش مسافران جابه‌جا شده توسط ناوگان حمل و نقل درون شهری اتوبوس، اظهار کرد: به صورت میانگین روزانه ۳۳ هزار نفر از این طریق در شهر کرمانشاه جابه‌جا می‌شوند. وی افزود: هم اکنون تفاهنامه‌ای میان شهرداری، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل منعقد شده که […]

شهرداران آنلاین/غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش مسافران جابه‌جا شده توسط ناوگان حمل و نقل درون شهری اتوبوس، اظهار کرد: به صورت میانگین روزانه ۳۳ هزار نفر از این طریق در شهر کرمانشاه جابه‌جا می‌شوند.

وی افزود: هم اکنون تفاهنامه‌ای میان شهرداری، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل منعقد شده که به سبب آن ۹۰ دستگاه اتوبوس درون شهری کرمانشاه نوسازی می‌شود.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه برای نوسازی هر دستگاه اتوبوس حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، گفت: هم اکنون ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر کرمانشاه در حال فعالیت است.

شهبازی تصریح کرد: ۱۰ دستگاه اتوبوس درون شهری تا پایان سال ۱۴۰۰ به ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه اضافه خواهد شد.