جزئیات اعطای مجوز قرارداد تکمیل شهر آفتاب و برگزاری نمایشگاه

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در روند ارائه گزارش لایحه «اعطای مجوز جهت انعقاد قرارداد احداث و تکمیل پروژه‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب» گفت: شهرداری جهت انعقاد و تکمیل پروژه شهر آفتاب، برای اینکه این مجموعه فعال شود پروژه های مختلفی را پیشنهاد کرده است. این نمایشگاه عظیم در جنوب شهر تهران علیرغم اهمیت اما نیمه کاره تحویل شورای […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در روند ارائه گزارش لایحه «اعطای مجوز جهت انعقاد قرارداد احداث و تکمیل پروژه‌های نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب» گفت: شهرداری جهت انعقاد و تکمیل پروژه شهر آفتاب، برای اینکه این مجموعه فعال شود پروژه های مختلفی را پیشنهاد کرده است. این نمایشگاه عظیم در جنوب شهر تهران علیرغم اهمیت اما نیمه کاره تحویل شورای پنجم شد به نحوی که قبل از شورای پنجم تنها یک نمایشگاه بزرگ کتاب در آن برگزار شده بود که با بارش باران همان موقع هم برایش مشکلات جدی ایجاد شد.

وی افزود: شهرداری پیشنهاد اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری های مختلفی از جمله استفاده از فضاهای تجاری به صورت مشارکتی و کاربری های مختلف ارائه شده و قدرالسهم شهرداری زمین و مجوز و پروانه است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: سرمایه گذار بنا است تا این پروژه ها را بسازد. از این رو برخی طرح ها از جمله طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۲ به صورت مشارکتی و دو سالن نمایشگاهی در مجموعه شمالی دیده شده است. محوطه سازی، طرح مرکز اقامتی هتل شماره ۱ به صورت مشارکتی، دو سالن نمایشگاهی، محوطه سازی، طرح مرکز اقامتی هتل آپارتمان به صورت مشارکتی، ۴ سالن نمایشگاهی و دو سالن جنبی و… و. هم در نظر گرفته شده است.

فراهانی با اشاره به اینکه مجموعاً ۵ بسته پیشنهاد شده بود، افزود: سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران در صورت اولویت دار بودن، بسته به نوع سرمایه گذاری بین ۱۵ تا ۴۰٪ درصد تخفیف در آورده شهرداری با توجه به پایین بودن قدرالسهم سرمایه گذار اعمال شود این در شرایطی است که به عنوان مثال جهت همانند سازی فدرالسهم در مرکز تجارت ۲ با قدرالسهم تنها قرارداد مشارکتی منعقد شده در آن مجموعه (مرکز تجارت ۱) پیش بینی شده پانزده درصد تخفیف در آورده شهرداری اعمال شود. بدیهی است در صورت تخصیص تخفیف های مختلف به جهت رعایت صرفه و صلاح شهرداری، اعمال این تخفیف ها متناسب با اولویت تکمیل طرح ها و حجم سرمایه گذاری در یک فراخوان عمومی توسط سرمایه گذاران صورت خواهد پذیرفت.

وی عنوان کرد: امیدواریم با تکمیل پروژه شهر آفتاب جذابیت لازم برای برگزاری نمایشگاه های مختلف در سطح ملی و بین المللی داشته باشد.