جزئیات مبادلات تجارت خارجی کشور به تفکیک استان‌ها در ۵ ماه امسال

گمرک ایران اعلام کرد: در ۵ ماه امسال بیشترین میزان مبادلات تجاری کشور به لحاظ ارزش از طریق گمرکات استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری برنا، در ۵ ماه سال جاری استان هرمزگان با انجام تشریفات گمرکی ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در […]

گمرک ایران اعلام کرد: در ۵ ماه امسال بیشترین میزان مبادلات تجاری کشور به لحاظ ارزش از طریق گمرکات استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از خبرگزاری برنا، در ۵ ماه سال جاری استان هرمزگان با انجام تشریفات گمرکی ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در بخش صادرات و واردات به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار در رتبه نخست استان‌های کشور قرار گرفت که تشریفات ترخیص گمرکی ۲۹ درصد از وزن و ۲۹.۳۸ درصد از ارزش کل مبادلات کشور را به خود اختصاص داد.

این گزارش با اشاره به اینکه گمرکات استان بوشهر و خوزستان در بین گمرکات استان‌های کشور به ترتیب در رتبه دوم و سوم بیشترین میزان تشریفات ترخیص گمرکی مبادلات تجاری به لحاظ ارزش را به خود اختصاص داده اند، می‌افزاید: در این مدت گمرکات استان بوشهر با انجام تشریفات ترخیص ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار و گمرکات خوزستان با ۱۳ میلیون و ۵۲۷ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار در بین گمرکات کشور بیشترین میزان مبادلات تجاری را به لحاظ ارزش پس از گمرکات استان هرمزگان به خود اختصاص دادند.

بر اساس این گزارش تشریفات گمرکی ۱۸.۳۶ از وزن و ۱۲.۴۲ ارزش کل مبادلات بازرگانی کشور در این مدت توسط گمرکات استان بوشهر انجام گرفت و پس از آن ۱۹.۲۳ درصد از وزن و ۱۲.۱۹ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری کشور توسط گمرکات استان خوزستان انجام گرفت.

این گزارش در خصوص سه استان کشور دارای بیشترین میزان تجارت کشور به تفکیک در رویه صادرات و واردات کشور به لحاظ ارزشی طی ۵ ماهه سال جاری می‌افزاید: در ۵ ماه نخست سال جاری استان‌های عمده به لحاظ ارزش صادرات به ترتیب استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان بوده اند.

بر اساس این گزارش در این مدت ۱۲ میلیون و ۶۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار از استان بوشهر، ۱۶ میلیون و ۸۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار از استان هرمزگان و ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار از استان خوزستان صادر شده است.

این گزارش در خصوص استان‌های دارای بیشترین سهم از کل ارزش واردات می‌افزاید: در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، واردات از استان هرمزگان ۳ میلیون و ۵۳۷ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار بوده که رتبه نخست را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش استان تهران با ۲۰۸ هزار تن واردات و به ارزش ۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار و استان خوزستان با ۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار از حیث ارزش کالا‌های وارداتی در این مدت در رتبه دوم و سوم قرار داشتند.