جشنواره نظام پیشنهادات، نقطه تجمع اندیشه های نو در شهرداری

شهردار اصفهان گفت: در شهرداری اصفهان مسائل مختلفی در حوزه های عمران، شهرسازی، خدمات شهری و …. وجود دارد که باید با تفکر واگرا به سراغ حل مسئله برویم.

جشنواره نظام پیشنهادات، نقطه تجمع اندیشه های نو در شهرداری

شهردار اصفهان گفت: در شهرداری اصفهان مسائل مختلفی در حوزه های عمران، شهرسازی، خدمات شهری و …. وجود دارد که باید با تفکر واگرا به سراغ حل مسئله برویم.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در اختتامیه نخستین جشنواره سالیانه نظام پیشنهادهای شهرداری اصفهان همراه با معرفی پیشنهاددهندگان و کمیته های برتر اظهار کرد: الگویی که برای مدیریت شهری انتخاب شد براساس مشارکت جویی و در حوزه های مختلف قابل تعریف است که در این لایه بهترین گزینه استفاده از فکر همکاران است.

وی با بیان اینکه اگر قرار است در شهر مشارکت جویی رخ دهد، در عمل اول باید بین همکاران در شهرداری چنین روندی شکل گیرد، گفت: این هدف با ساز و کار “باشگاه شهروندان” تحقق پذیر است.

4_6039622121607399884.JPG

شهردار اصفهان با اشاره به لایه های مختلف فکری بیان کرد: اولین لایه در جامعه ما توصیفی، دومین لایه انتقادی، سومین لایه تفکر تحلیلی و چهارمین لایه حل مسئله است که این لایه از همه آنها متعالی تر است.

وی با بیان اینکه برخی در لایه چهارم از تفکر همگرا استفاده می کنند، بدان معنا که از اندوخته دانشی برای حل مسئله استفاده می شود، گفت: همچنین در لایه چهارم از تفکر واگرا یا خلاق نیز استفاده می شود که در این شاخه از تفکر پیدا کردن راه حل های جدید مدنظر است.

قاسم زاده با تاکید بر اینکه اکثر نقدهای جامعه ما توصیفی یا انتقادی است، اظهار کرد: در شهرداری اصفهان مسائل مختلفی در حوزه های عمران، شهرسازی، خدمات شهری و …. وجود دارد که باید با تفکر واگرا به سراغ حل مسئله برویم. 

وی با اشاره به اینکه یکی از پارامترهای انتخاب مدیران در این دوره مدیریت شهری داشتن ذهن خلاق بوده است، تصریح کرد: امیدوارم برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره نظام پیشنهادات شهرداری، نقطه تجمع اندیشه های نو در شهرداری باشد؛ البته باید مراقب آسیب های کمیت گرایی در این جشنواره ها باشیم و ارزشیابی کیفی مدنظر قرار گیرد.

4_6039622121607399878.JPG

*مشارکت ۵۰ کمیته شهرداری در نظام پیشنهادات

همچنین در این مراسم، سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، اظهار کرد: اختتامیه جشنواره نظام پیشنهادات شهرداری حاصل زحمات همه همکاران در شهرداری به خصوص دبیرخانه نظام پیشنهادات در مدیریت خلاقیت است.

وی ادامه داد: در این جشنواره ۵۰ کمیته مشارکت داشتند و حجم و نوع پیشنهادات رسیده به دبیرخانه جای کار زیادی دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان افزود: شرکت های معتبر در سال بالغ بر ۲۰۰ هزار پیشنهاد دارند که این نشان دهنده، ارزش گذاری معاونت برنامه ریزی به ایده های نو است.

وی با بیان اینکه ما در شهرداری به جایگاه فکر و اندیشه توجه داریم، گفت: در سیاست گذاری های آینده افزایش این تفکر رو به افزایش خواهد بود و در فرآیند چرخه ای ایده را در نظام پیشنهادات بررسی می کنیم. از همین رو ایده باشگاه شهروندان را با شناخت ذینفعان مورد بررسی قرار می دهیم.

4_6039622121607399891.JPG

*یک هزار و ۱۳۴ پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات شهرداری ارسال شد

همچنین در این مراسم، آزاده وسیلی، دبیر نخستین جشنواره نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان با بیان اینکه یک هزار و ۱۳۴ پیشنهاد پرسنلی در این جشنواره و ۱۹۵۰ ایده در رویداد ایده کاپ به ثبت رسیده است، اظهار کرد: در این جشنواره فرصت بازتاب مشارکت با علایق و سلایق گوناگون فراهم شد تا انتظام نظام ایده پردازی در شهرداری فراهم شود.

وی ادامه داد: شهرداری در این رویداد، امانت دار شهر خلاق است و این مهم جز با تلاش مستمر و ظرفیت سازی برای مشارکت همگان فراهم نمی شود.

دبیر نخستین جشنواره نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان افزود: با رویکرد نظام پیشنهادات می توان برخی از مسائل لاینحل شهر اصفهان که خاطر شهر را آزرده کرده است، برطرف کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره می تواند در بعد سازمانی، شکاف موجود میان سطوح سازمانی را ترمیم کند، گفت: این جشنواره زمینه مشارکت همه همکاران از کارشناسان تا مدیران را بدون لحاظ پیش فرض فراهم می کند.

4_6039622121607399881.JPG

*نیازهای پروژه ای در سطح محلات شهر با مشارکت مردمی قابل طراحی و اجراست

همچنین در ادامه مراسم، مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌ های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: وقتی نارضایتی در میان پرسنل وجود داشته باشد اما مدیریت نشود افراد سعی می کنند فقط وظایف عادی خود را انجام دهند و قطعا تشکیل کمیته های نظام پیشنهادات برای ترغیب افراد به مشارکت تاثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: بعد از سال ها فعالیت نظام پیشنهادات، امسال اولین جشنواره نظام پیشنهادات را برگزار می کنیم و امیدواریم در راستای ترویج این موضوع، هرساله این بحث را پررنگ تر پیش ببریم.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌ های نوین شهرداری اصفهان افزود: در لایه های شهروندی هم امیدوارم بتوانیم مشابه این طرح را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه مشارکت از بحث های سهل و ممتنع است و اکنون در همه دستگاهای دولتی و خصوصی از مشارکت های مردمی بهره برداری می شود، اظهار کرد: شاید اولین لایه در بهره گیری از مشارکت، بهره گیری در حوزه برنامه ریزی و مشارکت فکری باشد اما فراتر از این مشارکت در لایه های دیگر مانند تصمیم گیری مدیران، اجرا، نظارت و ارزیابی هم ورود پیدا کرده است.

نصوحی بیان کرد: یکی از نمونه های این نوع مشارکت در اداره ۱۳۷ شهرداری اصفهان با دریافت پیشنهادات از سوی شهروندان امکان پذیر شده است.

وی با اشاره به اینکه در لایه برنامه ریزی و فکری نظام پیشنهادات سعی دارد ایده های خلاقانه را دریافت کند  اگر بخواهیم در لایه های بعدی موفق شویم باید مشارکت در لایه های اول آغاز شود، اظهار کرد: بخش های دولتی از بخش های صنعتی و خصوصی در حوزه مدیریت الگوبرداری می کنند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌ های نوین شهرداری اصفهان افزود: در نیازهای پروژه ای در سطح محلات می توان با الگوبرداری از بخش خصوصی که از ایده ها و سلایق مردم برای طراحی استفاده می کند، بهره مند شد.

4_6039622121607399885.JPG

4_6039622121607399882.JPG

کد محتوا ۴۰۹۷۳

برچسب ها