جلسه بررسی اصلاح فرم و ارتقای زیبایی نرده های جداکننده بلوارهای شهر با ترکیب گیاهان پوششی

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – طرح زیباسازی، بازسازی و بهسازی نرده های ترافیکی رفوژهای میانی بلوارهای سطح شهر با حضور رئیس سازمان، معاونت وکارشناسان سیما و منظر، نماینده معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و تیم مشاوره ای متخصص مورد بررسی قرارگرفت.   […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – طرح زیباسازی، بازسازی و بهسازی نرده های ترافیکی رفوژهای میانی بلوارهای سطح شهر با حضور رئیس سازمان، معاونت وکارشناسان سیما و منظر، نماینده معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و تیم مشاوره ای متخصص مورد بررسی قرارگرفت.
 

سی علیرضا رسولی با اشاره به اهمیت زیبایی و آسایش بصری به عنوان عوامل مهم در زندگی شهری توام با آسایش، گفت: به منظور بررسی و زیباسازی نرده های ترافیکی بلوار های سطح شهر، جلسه ای با حضور نماینده معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری و تیم مشاور، با تخصص در طراحی صنعتی، تصویر سازی و مبلمان شهری با ارائه طرح های پیشنهادی مربوط برگزار گردید.

 

وی در ادامه افزود: پس از ارائه طرح های پیشنهادی در راستای هویت معماری شهر یزد و قرابت به حافظه شهری ساکنین با هدف الگوی طبیعت محور و جانمایی و استفاده از گیاهان پوششی رونده به منظور بهبود منظر شهری و نیز در نظر گرفتن نکاتی از قبیل امور زیربنایی، استحکام نرده ها، عدم توانایی عبورعابر، محوریت دید افق، هدایت و کنترل مسیر و سمبلیک بودن، مقرر گردید نسبت به تکمیل و اصلاح طرح های انتخاب شده جهت ارائه به کمیته منظر شهری و مراجع بالاتر اقدام گردد.