جلسه بررسی تخصصی و آسیب شناسی پیام های سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ،جلسه هم اندیشی در ناحیه ۳ منطقه ۲۱ برگزار گردید.
print
جلسه بررسی تخصصی و آسیب شناسی پیام های سامانه 137 ناحیه 3 منطقه 21

جلسه بررسی تخصصی و آسیب شناسی پیام های سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ،جلسه هم اندیشی در ناحیه ۳ منطقه ۲۱ برگزار گردید.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲۱، به نقل از عسگری مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه :  در راستای ارتقای رضایت شهروندان و بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ ، جلسه­ ای با حضور موذن شهردار ناحیه ۳، عسگری ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه و روسای ادارات ناحیه ۳ در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد. در ابتدای این نشست ، موذن شهردار ناحیه ۳ ضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی از عملکرد حوزه پرداخت و خواستار ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء وضعیت گردید. در ادامه عسگری مسئول سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز ضمن اعلام تدابیر شهردار  منطقه در روند رسیدگی به درخواست های شهروندان، خواستار اصلاح شیوه پاسخگوئی به پیام ها، کاهش زمان پاسخگوئی و افزایش رضایتمندی شهروندان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در ادامه برخی از پیامهایی که ادارات ناحیه در نحوه ی انجام و پاسخگویی به آنها با مشکلاتی روبرو بوده اند، مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در پایان شهردار ناحیه ضمن جمع بندی موضوعات، بر جلب حداکثری رضایتمندی شهروندان تأکید نمود و ناظرعالی سامانه۱۳۷ منطقه نیز بر ادامه همکاری ستاد سامانه با حوزه های اجرائی منطقه تأکید نمود.