جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۰ ماهه ادارات ناحیه ۱ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه جلسه بررسی و تحلیل عملکرد در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ، در ناحیه ۱ منطقه ۲۱ برگزار گردید
print
جلسه بررسی و تحلیل عملکرد 10 ماهه ادارات ناحیه 1 منطقه 21

جلسه بررسی و تحلیل عملکرد ۱۰ ماهه ادارات ناحیه ۱ منطقه ۲۱

پیرو ارائه گزارش عملکرد ماهانه منطقه جلسه بررسی و تحلیل عملکرد در خصوص لزوم رسیدگی و انجام پیام های ۱۳۷ ، در ناحیه ۱ منطقه ۲۱ برگزار گردید

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲۱، به نقل از بهزادی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه: در راستای ارتقای رضایت شهروندان و بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ ، جلسه­ ای با حضور رمضانی شهردار ناحیه ۱، بهزادی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه و روسای ادارات ناحیه ۱ در دفتر شهردار ناحیه برگزار شد. در ابتدای این نشست ، رمضانی شهردار ناحیه ۱ ضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی از عملکرد ناحیه پرداخت و خواستار ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء وضعیت گردید. در ادامه بهزادی مسئول سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز ضمن ابلاغ اوامر شهردار  منطقه مبنی بر کاهش زمان پاسخگویی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان به اهتمام جدی ادارات ناحیه بر تحقق اهداف شهردار منطقه و ارتقاء رتبه منطقه در میان مناطق ۲۲ گانه تاًکید نمود. در ادامه برخی از پیامهایی که ادارات ناحیه در نحوه ی انجام و پاسخگویی به آنها با مشکلاتی روبرو بوده اند، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و سرپرست سامانه۱۳۷ منطقه نیز بر ادامه همکاری ستاد سامانه با حوزه های اجرائی منطقه تأکید نمود. در پایان از وضعیت اسکان نیروهای اجرایی، خودرو و انبار تجهیزات برابر چک لیست ابلاغی از سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران نیز بازدید به عمل آمد.