جلسه تسهیلگری در دفتر شهرداری منطقه هفت برگزار شد

شهرداران آنلاین/جلسه همکاری و هماهنگی شهرداری منطقه هفت با دفتر تسهیلگری در دفتر شهردار منطقه هفت برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز،مورخ سه مرداد ماه سال جاری، جلسه تسهیلگری با حضور نجف پور سرپرست منطقه هفت، کارشناسان و مسئولین دفتر تسهیلگری و نماینده استانداری در خصوص اجرای پروژه ها و نحوه […]

شهرداران آنلاین/جلسه همکاری و هماهنگی شهرداری منطقه هفت با دفتر تسهیلگری در دفتر شهردار منطقه هفت برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز،مورخ سه مرداد ماه سال جاری، جلسه تسهیلگری با حضور نجف پور سرپرست منطقه هفت، کارشناسان و مسئولین دفتر تسهیلگری و نماینده استانداری در خصوص اجرای پروژه ها و نحوه شکل گیری آنها در حوزه بافت فرسوده محله حصیرآباد در محل سالن جلسات شهرداری منطقه هفت برگزار شد.
نجف پور در این خصوص گفت: دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به منظور اجرا و نظارت بر برنامه ی توانمندی اجتماعی و اقتصادی تحت نظارت مستقیم استانداری فعالیت می نماید و با هدف بهبود شاخص های توسعه همه جانبه و پایدار در راستای توانمند سازی اقتصادی ، اجتماعی و محیطی جامعه محلی در مناطق کم برخوردار و حاشیه ای فعال می باشند.
وی با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت تسهیلگری در باز آفرینی شهری پایدار و رسیدگی هرچه بیستر به محله ی حصیر آباد افزود: شهرداری منطقه هفت با همکاری و حمایت از دفتر تسهیلگری سعی در خدمات رسانی و رفاه بیشتر به شهروندان محلات کمتر برخوردار دارد.