جلسه مشترک سازمان با فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس برگزار شد

مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ؛ با همکاری اداره فنی و حرفه ای دوره های مهارت آموزی در فرهنگسراها با اخذ گواهینامه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، جلسه مشترک در راستای همکاری بین سازمان و فنی و حرفه ای شهرستان […]

مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ؛ با همکاری اداره فنی و حرفه ای دوره های مهارت آموزی در فرهنگسراها با اخذ گواهینامه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، جلسه مشترک در راستای همکاری بین سازمان و فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس با حضور مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ، سید ثناالدین فرحمند مدیر فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس، مدیران حوزه های ذیربط سازمان و مدیران فرهنگسراها برگزار گردید.

در این جلسه مسلم عاشوری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ، مدیران فرهنگسراها و مدیران حوزه های ذیربط سازمان، ضمن تشریح ظرفیت فرهنگسراهای سطح شهر و دوره های آموزشی ارائه شده به شهروندان مواردی را مطرح و جهت برگزاری دوره های مشترک و اخذ گواهینامه های مهارتی از مجموعه فنی و حرفه ای خواستار همکاری در این زمینه شدند.

در ادامه این جلسه نیز سید ثناالدین فرحمند مدیر فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس ضمن ارائه نظرات و پیشنهاداتی در خصوص تعامل سازنده بین فنی و حرفه ای شهرستان بندرعباس و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و ظرفیت خوبی که در فرهنگسراها وجود دارد بر لزوم همکاری دوجانبه تاکید کردند و آمادگی مجموعه خود را برای همراهی و همکاری با فرهنگسراها جهت مهارت آموزی های مشترک به شهرواندان و اخذ گواهینامه های مهارتی اعلام نمودند.