جلسه هم افزایی شهرداری اهواز و نیروی انتظامی برگزار شد

شهرداران آنلاین/ ابراهیم نوشادی شهردار اهواز با سرهنگ دالوند فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز دیدار و گفتگو کرد. این نشست با حضور قائم مقام شهردار، مدیر کل حوزه دفتر شهردار، مدیر کل امور مالی شهرداری، مشاور اجرایی، دستیار ویژه شهردار و جمعی از مسئولین نیروی انتظامی در دفتر شهردار برگزار شد. تشکیل این جلسه در […]

شهرداران آنلاین/
ابراهیم نوشادی شهردار اهواز با سرهنگ دالوند فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اهواز دیدار و گفتگو کرد.
این نشست با حضور قائم مقام شهردار، مدیر کل حوزه دفتر شهردار، مدیر کل امور مالی شهرداری، مشاور اجرایی، دستیار ویژه شهردار و جمعی از مسئولین نیروی انتظامی در دفتر شهردار برگزار شد.
تشکیل این جلسه در راستای هم افزایی شهرداری اهواز با نیروی انتظامی و پیشبرد اهداف و فعالیتهای دو نهاد و همچنین ارتقا کیفیت خدمات به شهروندان عزیز اهوازی تشکیل شد.
در این نشست مشترک تعامل بیشتر بین دو دستگاه شهرداری و نیروی انتظامی به منظور ارتقا کیفیت خدمات به شهروندان مورد تاکید قرار گرفت و ظرفیت های طرفین به منظور هم افزایی بیشتر در جهت رسیدگی به تخلفات و پاسخگویی به شکایات شهروندان تا حصول رضایت شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت