جلسه هیأت مدیره سازمان پارکها برگزار شد

شهرداران آنلاین/ به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ روز گذشته جلسه هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با حضور بابک محمدی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز و رئیس هیأت مدیره این سازمان، سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این سازمان و جمعی از معاونین […]

شهرداران آنلاین/ به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ روز گذشته جلسه هیأت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با حضور بابک محمدی معاون خدمات شهری شهرداری اهواز و رئیس هیأت مدیره این سازمان، سید رشید شجاعی نژاد مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این سازمان و جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد.

  سید رشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، گفت: با عنایت به فرا رسیدن فصل تابستان و لزوم بذر پاشی و کاشت گل های فصلی تابستانه و پاییزه، لیست خرید گل ها و بذرهای مورد نظر به مناطق هشتگانه ابلاغ خواهد شد.
شجاعی افزود: با عنایت به وجود پاندومی کرونا و پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی اصناف طبق دستورالعمل های ارائه شده، کارکرد اکثر بهره برداران این سازمان تحت الشعاع این بیماری قرار گرفته است.
این مقام مسئول در پایان با ذکر این نکته که باید تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: موضوع عدم کارکرد بهره برداران باید از سوی مدیریت بازرگانی سازمان که ناظر بر قراردادهای این بهره برداران می باشد، تأیید و در جلسه بعدی هیآت مدیره مطرح گردد.