جلوه‌گری پتانسیل فعالان مدیریت شهری در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده

محسن پیرهادی،رییس‌فراکسیون شوراها،مدیریت‌شهری‌و‌روستایی مجلس شورای‌اسلامی پس‌ از بازدید از نمایشگاه «شهر‌های خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»گفت:این نمایشگاه محفلی برای آشنایی و معارفه فعالان مدیریت شهری باهم بود. او با تاکید براینکه پویایی و نشاط فعالان‌حوزه‌شهری بهترین سرمایه برای مدیریت‌شهرهاست،پیشنهادکرد:مدیران شهری کلانشهرها می‌توانند با تکیه و توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در جهت پویایی […]

محسن پیرهادی،رییس‌فراکسیون شوراها،مدیریت‌شهری‌و‌روستایی مجلس شورای‌اسلامی پس‌ از بازدید از نمایشگاه «شهر‌های خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»گفت:این نمایشگاه محفلی برای آشنایی و معارفه فعالان مدیریت شهری باهم بود.

او با تاکید براینکه پویایی و نشاط فعالان‌حوزه‌شهری بهترین سرمایه برای مدیریت‌شهرهاست،پیشنهادکرد:مدیران شهری کلانشهرها می‌توانند با تکیه و توجه به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در جهت پویایی اقتصاد شهری، جذب سرمایه گذاری و صدور خدمات گام‌های اساسی و تحول آفرینی بردارند.

رییس فراکسیون شوراها،مدیریت‌شهری‌و‌روستایی مجلس شورای‌اسلامی افزود: جمعی که در این نمایشگاه گرد هم آمده اند جلوه‌ی واقعی از کنشگری و فعالیت و زنده بودن انگیزه کار و خدمت در بین فعالان شهری را به نمایش گذاشتند.

پیرهادی با بیان اینکه پویایی فعالان شهری با هدف فراگیری و‌مردمی کردن این حوزه و بالاترین سرمایه برای یک سازمان و نهاد است،گفت:توسعه و پیشرفت در حوزه خدمات شهری و افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری که همچون یک زنجیره منجر به رضایتمندی شهروندان می‌شود اصل مهم و ضرورتی است که باید دستور کار مدیریت شهری تهران ‌قرار گیرد.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد که این نمایشگاه مانور اعلام انگیزه خدمت مدیران و فعالان مدیریت شهری به شهروندان است. او سپس به مدیران شهر تهران توصیه‌کرد:مدیریت شهری تهران باید از فرصت تعامل شهرداری‌های کلانشهرها که در این نمایشگاه جلوه‌گر شده،استفاده کند.

پیرهادی خاطرنشان کرد که مدیران شهری کلانشهرها می‌توانند ضمن انتقال تجربه به‌‌ یکدیگر در حوزه‌هایی چون تامین و پیش بینی مدیریت مالی برای فعالیت های عمرانی ،تولید و خرید برای زیرساخت های حمل و نقل عمومی همچون ساخت و خرید اتوبوس و واگن مترو اقدامات مشترک تعریف کنند.

منبع خبر