جمالی نژاد: آیین نامه های اجرایی مرتبط با قانون درآمد پایدار توسط وزارت کشور در حال تهیه است – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۲۲:۴۸