جمع‌آوری ۱۰۲ خودروی فرسوده رها شده در شهر اصفهان

شهرداران آنلاین/مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در سه ماهه نخست امسال ۱۹۷ اخطاریه صادر شده و ۱۰۲ خودروی فرسوده رها شده جمع‌آوری شده است. حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری […]

شهرداران آنلاین/مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در سه ماهه نخست امسال ۱۹۷ اخطاریه صادر شده و ۱۰۲ خودروی فرسوده رها شده جمع‌آوری شده است.

حسن محمدحسینی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در سه ماه نخست سال‌جاری، اظهار کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر هفت هزار و ۶۸۶ تذکر و دو هزار و ۲۳۵ اخطاریه صادر شده و رفع تخلف شش هزار و ۶۸۸ متصدی صنف انجام شده است.

وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد یک هزار و ۴۷۰ اخطاریه صادر و ۷۰۱ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان این که در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر در سه ماهه نخست امسال ۱۹۷ اخطاریه صادر شده و ۱۰۲ خودروی فرسوده رها شده جمع‌آوری شده است، گفت: در این مدت ۲۶۳ نفر دست‌فروش و ۶۵ نفر متکدی جمع‌آوری شده‌اند.

وی افزود: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از افزایش طبقات ۳۲۸ ساختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز یک هزار و ۱۲۶ ساختمان، از تبدیل وضعیت ۳۴۵ ساختمان و فعالیت چهار هزار و ۱۳۱ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شده است.

محمدحسینی با اشاره به اقدامات این حوزه در بخش کنترل ضایعات سطح شهر (پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های سد معبر کننده با مصالح و نخاله) اظهار کرد: در این راستا چهار هزار و ۲۳۳ مورد اخطاریه صادر شده و ۵۳۵ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده است.

وی ادامه داد: در این مدت در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۱۱۷ رأی اجرا شد و ۱۷۵ رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در سه ماه نخست سال جاری در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها ۵۱۷ رأی اجرا شده است.