حضور شهردار شاهرود به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر در تمرین تیم بسکتبال شورا و شهرداری شاهرود

شهرداران آنلاین/حضور شهردار شاهرود به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر در تمرین تیم بسکتبال شورا و شهرداری شاهرود حاضر در  لیگ دسته دو کشور شایان ذکر است تیم شورا و شهرداری شاهرود فردا عازم شهر بابل جهت انجام اولین مرحله مسابقات‌خود باشد. تنها نماینده بسکتبال شهرستان شاهرود در لیگ های کشور در گروه الف با تیم […]

شهرداران آنلاین/حضور شهردار شاهرود به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر در تمرین تیم بسکتبال شورا و شهرداری شاهرود حاضر در  لیگ دسته دو کشور شایان ذکر است تیم شورا و شهرداری شاهرود فردا عازم شهر بابل جهت انجام اولین مرحله مسابقات‌خود باشد.
تنها نماینده بسکتبال شهرستان شاهرود در لیگ های کشور در گروه الف با تیم های شهدای بابل ، خانه بسکتبال مشهد ، پارسه دامغان ، خانه بسکتبال رامیان و کسری نیشابور به رقابت می پردازد.