حلقه مفقوده پیشگیری از اعتیاد در نهاد خانواده کجاست؟

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- کورش دیباج: خانواده اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است که سلامت جامعه به آن بستگی تام دارد. خانواده می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات اجتماعی ایستادگی کند و در کاهش آسیب پذیری از آن نقش داشته باشد. خانواده می‌تواند به عنوان عاملی برای حفظ ارزشهای یک جامعه عمل کند. بنابراین می‌توان گفت […]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- کورش دیباج: خانواده اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است که سلامت جامعه به آن بستگی تام دارد. خانواده می‌تواند در مقابل بسیاری از انحرافات اجتماعی ایستادگی کند و در کاهش آسیب پذیری از آن نقش داشته باشد. خانواده می‌تواند به عنوان عاملی برای حفظ ارزشهای یک جامعه عمل کند. بنابراین می‌توان گفت بنا به حکم «الْعِلْمُ مِنَ الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ» بسیاری از رفتارها، گرایش‌ها و جهت‌گیری‌ها و عملکردهای فرد در جامعه ریشه در دوران کودکی دارد.

آنچه حائز اهمیت است توجه به کانون خانواده و به ویژه نقش پدر و مادر در تربیت و کنترل فرزندان خود در سنین نوجوانی است که در صورت توجه آنها به این امر مهم می‌توان شاهد پیشگیری از گرایش به مواد مخدر نوجوانان خواهیم بود.

یکی از راه‌های پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان، آگاه شدن اقشار جامعه و خانواده‌ها از خود مواد، مضرات آنها، زمینه‌های اعتیاد و نقش هر یک از آنها در جلوگیری از اعتیاد فرزندان و اطرافیانشان است.

پیشگیری از اعتیاد به مراتب آسان‌تر و مفیدتر از درمان شخصی معتاد است. از این رو خبرگزاری مهر در گزارش پیش رو به بررسی حلقه مفقوده پیشگیری از اعتیاد در نهاد خانواده پرداخته است.

افسردگی درگاه ورود بیماری‌های مزمن روانی و آسیب‌های اجتماعی است

علی رجبی، مدیر انجمن راه روشن عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد یک مساله تک عاملی نیست بلکه جریان‌های مختلفی بر آن تأثیر دارد، اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به آن بپردازیم باید تمام عوامل در نظر گرفته شود و هر دستگاهی بر اساس وظایف ذاتی خود، پوشش دهنده این عوامل باشد.

وی ادامه داد: عواملی مختلفی همچون فرهنگی، ساختار جامعه و… در پدید آمدن این آسیب نقش بسزایی دارند که روانشناسان آن را در سه دسته کلی عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم بندی می‌کنند.

مدیر انجمن راه روشن تصریح کرد: اگر فعالیت‌ها، این سه ضلع را پوشش دهند، می‌توان گفت در زمینه پیشگیری کار مؤثری صورت گرفته است. شادی در جامعه یکی از عوامل مهم در افسردگی و گرایش به اعتیاد است متأسفانه آمار نشان می‌دهد ایران در رأس کشورهای افسرده جهان قرار گرفته که باید به این موضوع و رفع آن رسیدگی جدی شود افسردگی درگاه ورود بیماری‌های مزمن روانی و آسیب‌های اجتماعی است.