خدمات پشتیبانی شبانه روزی برای سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به مردم

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید حسینقلی زاده مقدم، در این خصوص افزود: سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی از ساعت ۶ صبح آغاز و در خطوط عادی تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه دارد، اما این در حالی است که سازمان اتوبوسرانی برای آماده به کار بودن ناوگان به صورت شبانه روزی فعالیت دارد. وی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سعید حسینقلی زاده مقدم، در این خصوص افزود: سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی از ساعت ۶ صبح آغاز و در خطوط عادی تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه دارد، اما این در حالی است که سازمان اتوبوسرانی برای آماده به کار بودن ناوگان به صورت شبانه روزی فعالیت دارد.
وی اضافه کرد: ناوگان اتوبوسرانی بعد از پایان زمان خدمات رسانی، وارد توقفگاه ها می شوند که با ورود ناوگان به توقفگاه ها تنها بخش سرویس دهی متوقف شده و فعالیت بخش های دیگر سازمان برای آماده کردن ناوگان جهت تداوم خدمات برای روز بعد آغاز می شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد تصریح کرد: با ورود ناوگان به توقفگاه های سازمان اتوبوسرانی، اقداماتی از جمله نظافت، چکاپ فنی و سوخت رسانی آغاز و این اقدامات تا ساعت ۵ صبح که اتوبوس ها برای سرویس دهی به خطوط اعزام می شوند ادامه دارد که این اقدامات توسط حوزه های مختلف فنی و عمران، بهره برداری و خصوصی سازی در توقفگاه های سازمان و بخش خصوصی در زمان تعطیلی شبانه سرویس دهی به صورت منظم و مستمر درحال انجام است.