خدمتی نوین برای تحقق دولت الکترونیک

شهرداران آنلاین/شهرداری پرند پیشگام در هوشمندسازی خدماتبرای اولین بار پرتال الکترونیکی شهرداری پرند راه اندازی شدمهندس عرب شهردار پرند از راه اندازی #پرتال_الکترونیکی شهرداری برای تسهیل امور اداری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خبر داد و گفت: دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات یکی از اهداف مهم سیستم اداری کشور است و شهرداری پرند نیز […]

شهرداران آنلاین/شهرداری پرند پیشگام در هوشمندسازی خدمات
برای اولین بار پرتال الکترونیکی شهرداری پرند راه اندازی شد
مهندس عرب شهردار پرند از راه اندازی #پرتال_الکترونیکی شهرداری برای تسهیل امور اداری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خبر داد و گفت: دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات یکی از اهداف مهم سیستم اداری کشور است و شهرداری پرند نیز در راستای تحقق این امر مهم و رفاه شهروندان گرامی، فرایند هوشمند سازی خدمات را با راه اندازی پرتال الکترونیکی شهرداری به طور جدی دنبال می کند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ مهندس عرب با بیان اینکه #هوشمندسازی_خدمات و #دولت_الکترونیک بخش های متعددی را در بر می گیرند که یکی از آنها ارائه خدمات الکترونیک است، تصریح کرد: شهرداری پرند به دنبال آن است تا ضمن گسترش خدمات الکترونیک، مفهوم واقعی هوشمندسازی را تحقق بخشد و در اولین گام پرتال خدمات الکترونیک را راه اندازی نمود.
شهردار پرند افزود: با راه اندازی این پرتال، امکان پیگیری بسیاری از خدمات ارائه شده از سوی شهرداری فراهم و دیگر نیازی به مراجعه مکرر و حضوری شهروندان نخواهد بود.
گفتنی است خدمات این پرتال که برای اولین بار در شهرداری پرند راه اندازی شده است، شامل سامانه های مالکین، مهندسین ناظر و همچنین سامانه کاربران شهرداری می شود و خدماتی همچون آگاهی از روند پرونده شهرسازی، مشاهده عوارض نوسازی، کسب و پیشه، سیستم ارتباط مهندسین ناظر با شهرداری امکان پذیر خواهد شد.
شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس  http://www.sh-parand.ir.  امور اداری خود را پیگیری نموده و صرفا در صورت ضرورت به شهرداری مراجعه نمایند.