خروج بخشی از پلاک‌های فرسوده از محدوده مصوب بافت فرسوده تا پایان ۱۴۰۰

شهرداران آنلاین/کاوه حاجی علی اکبری در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: با ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق محدوده هایی به بافت فرسوده شهر تهران، محدوده های واجد سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری با مساحت تقریبی ۸۰۰ هکتار که طی سالیان گذشته و به دلایل مختلف خارج از محدوده […]

شهرداران آنلاین/کاوه حاجی علی اکبری در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: با ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق محدوده هایی به بافت فرسوده شهر تهران، محدوده های واجد سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری با مساحت تقریبی ۸۰۰ هکتار که طی سالیان گذشته و به دلایل مختلف خارج از محدوده فرسوده مصوب قرار گرفته بودند، به محدوده بافت فرسوده شهر تهران الحاق شدند و مشمول برخورداری از تسهیلات و مشوق های ویژه بافت فرسوده می شوند.

وی ضمن قدردانی از پیگیری های مستمر شهرداری تهران و همکاری وزارت راه و شهرسازی وکمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۱۳۹۹ تاکیدکرد: ابلاغ این مصوبه، فرصت مناسبی را برای بخش قابل توجهی از ساکنان بافت فرسوده فراهم می کند تا ضمن برخورداری از تسهیلات تشویقی تخریب و نوسازی، اقدام به نوسازی املاک ناپایدار خود کنند.

علی اکبری با اشاره به بند ۲ مصوبه مذکور گفت: با توجه به گذشت ۱۵ سال از زمان ابلاغ محدوده های ۳۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده، مقرر شد بلوک های شهری واقع در محدوده های مصوب پیشین که تا پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ درصد پلاک های واقع در آن اقدام به نوسازی کرده‌اند، مورد بازنگری قرار بگیرند و از محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران حذف شوند.

وی تاکید کرد: این تصمیم سازمان نوسازی شهر تهران را بر آن داشت که در سال پیش رو و از طریق دفاتر توسعه محله، اقدام به اطلاع رسانی گسترده و پلاک به پلاک به ساکنان بافت های فرسوده کند که در صورت خروج از محدوده مصوب بافت های فرسوده، فرصت برخورداری از تسهیلات و مشوق های نوسازی ملک خود را از دست ندهند.